Wizy do Rosji. Krótki poradnik jak wypełnić wniosek wizowy

Wizy do Rosji. Krótki poradnik jak wypełnić wniosek wizowy

Wybierając się na nasze wycieczki do Rosji, musicie pamiętać o ważnych paszportach i wymaganych wizach. Oczywiście przy wystawieniu wizy możecie zdać się na nas, ale niezbędne będzie wypełnienie odpowiednich dokumentów. Dlatego przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik, dzięki któremu dowiecie się jak uzyskać wizy do poszczególnych regionów Rosji i jak prawidłowo wypełnić wniosek.

Elektroniczna wiza do Petersburga

Przy wylotach do Petersburga od 2019 roku wydawana jest bezpłatna elektroniczna wiza turystyczna. Wiza jest wydawana na podstawie wniosku, który wypełnia się na stronie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wniosek musi zostać wypełniony nie wcześniej niż 20 dni przed planowanym wjazdem do Rosji. Należy do niego załączyć zdjęcie cyfrowe, nie starsze niż 6 miesięcy. Żaden inny dokument oprócz paszportu nie jest wymagany do wystawienia takiej wizy elektronicznej. Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, licząc od dnia wydania. Wiza pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu, przy założeniu, że przylatujemy na lotnisko w Petersburgu i z niego wracamy do domu. Tak więc sprawa jest prosta – wystarczy wypełnić wniosek i dołączyć zdjęcie 🙂

Do Petersburga wydawana jest bezpłatna wiza elektroniczna
Do Petersburga wydawana jest bezpłatna wiza elektroniczna

Turystyczne wizy do Rosji przy wylotach do Moskwy

W przypadku city breaku w Moskwie wymagane są już regularne wizy turystyczne do Rosji. Wiza turystyczna jest płatna, a jej koszt zależy od terminu, w jakim zostaje rozpatrywany wniosek wizowy. I tak wiza turystyczna, którą rozpatruje się w trybie zwykłym czyli od 4 do 10 dni roboczych to koszt 150 zł. Natomiast wiza rozpatrywana w trybie ekspresowym (czyli do 3 dni roboczych), kosztuje już dwukrotnie więcej, bo 300 zł. Do tej kwoty dochodzi koszt specjalnych, autoryzowanych zaproszeń oraz samego procesu wizowania. 

Wizy do Rosji - jak wypełnić wniosek
Lecąc do Moskwy obywatele Polski muszą posiadać wizę turystyczną

Wizy do Rosji – wymagane dokumenty

Aby uzyskać wizę turystyczną do Rosji, potrzebne są następujące dokumenty:

 1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.
 2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji. Kwestionariusze nie są przyjmowane w żadnej innej formie. 
 3. Jedno zdjęcie o rozmiarze 3,5 x 4,5 cm, wydrukowane na papierze wysokiej jakości, nie starsze niż 6 miesięcy. Najlepiej, żeby było najlepiej różne od tego, które macie w paszporcie. Zdjęcie musi być kolorowe, ostre, czyste, kontrastowe, wykonane na jasnym tle i musi umożliwiać identyfikację osoby aplikującej. Oczywiście wymogi te są znane wszystkim fotografom, więc wystarczy powiedzieć, że potrzebujecie zdjęcie na wizę do Rosji 🙂 Z doświadczenia wiemy też, że wiele osób do wniosku wizowego załącza zdjęcie użyte już w paszporcie, który często jest starszy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji na 100% wniosek zostanie odrzucony.
 4. Potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego wystawione przez rosyjską firmę turystyczną, zarejestrowaną w rosyjskim Federalnym Rejestrze Touroperatorów. Każde biuro zajmujące się wizami do Rosji, powinno Wam zapewnić takie zaproszenie. 
 5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem o wartości minimum 30.000 € ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na cały okres pobytu w Rosji. Takie ubezpieczenie jest oczywiście zawarte w cenie naszych city breaków, a Signal Iduna zapewnia odpowiednie zaświadczenia. 

Szczegółową informację jak wypełnić wniosek wizowy znajdziecie poniżej. Jeśli nie chcecie robić tego sami, to oczywiście zawsze służymy pomocą 🙂

Jak prawidłowo wypełnić wniosek wizowy?

Formularze wizowe dostępne są on-line na stronie Departamentu Konsularnego MSZ Rosji. W celu uzyskania wizy do Federacji Rosyjskiej należy wypełnić i wydrukować formularz wizowy. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik jak poprawnie to zrobić:)

Krok 1: Wybór języka

Jak wypełnić formularz wizowy - Krok 1

W pierwszym kroku należy wybrać kraj siedziby placówki dyplomatycznej / urzędu konsularnego, w którym otrzymamy wizę: POLAND oraz język, w którym wyświetlać się będą podpowiedzi do wypełnienia formularza: POLSKI. Po przeczytaniu informacji zamieszczonej poniżej, zaznaczamy, że się zapoznaliśmy z tą informacją.
Następnie klikamy w pole WYPEŁNIJ NOWY WNIOSEK.

Krok 2: Nadanie numeru wniosku wizowego

W kolejnym kroku zostaje nadany numer wypełnianego wniosku wizowego. Wypełniając wniosek wizowy należy pisać DUŻYMI LITERAMI (przy użyciu CAPS LOCK). Nie używamy polskich znaków.

Jak wypełnić formularz wizowy - Krok 2

Wprowadzamy hasło: MATIMPEX21*
Wprowadzamy potwierdzenie hasła: MATIMPEX21*
Wpisujemy napis z obrazka – jeśli znaki są nieczytelne, ponownie musimy załadować stronę. Klikamy przycisk WYŚLIJ.

Krok 3: Numer wniosku

Na tej stronie widoczny jest numer wniosku. Zapisujemy numer, a następnie klikamy KONTYNUUJ.

Wizy do Rosji - wypełniamy wniosek - Krok 3

Krok 4: Informacje dotyczące wnioskowanej wizy do Rosji

Wizy do Rosji - wypełniamy wniosek - Krok 4

Wypełniając wniosek, wybieramy kolejno:

 1. Obywatelstwo (nationality): POLAND
 2. Zaznaczamy, czy posiadaliśmy wcześniej obywatelstwo ZSRR lub Rosji: NO (lub YES, jeśli kiedykolwiek posiadaliśmy obywatelstwo rosyjskie)
 3. Powód podróży: TOURISM
 4. Powód podróży: TOURISM
 5. Wariant wizy zwykłej turystycznej: COMMON TOURIST
 6. Liczba wjazdów: SINGLE
 7. Data wjazdu do Rosji: należy podać dokładną datę przylotu (z programu wycieczki)
 8. Data wyjazdu z Rosji: należy podać ostatni dzień wycieczki

Wybieramy przycisk KONTYNUUJ.

Krok 5: Dane osobowe

W sekcji Dane osobowe uzupełniamy:

 1. Nazwisko zgodnie z danymi w paszporcie
 2. Imię / imiona zgodnie z danymi w paszporcie
 3. Jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska (np. z panieńskiego na inne) z listy należy wybrać YES i wpisać poprzednie nazwisko
 4. Płeć FEMALE – kobieta / MALE – mężczyzna
 5. Datę urodzenia
 6. Miejsce urodzenia
 7. Jeśli nie urodziłeś się w Rosji, z listy wybierz NO (lub YES – wtedy należy też podać kiedy i do jakiego kraju wyemigrowałeś)

Wybieramy ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ, a następnie KONTYNUUJ.

Krok 6: Dane paszportowe

Krok 6 - Dane paszportowe

Uzupełniamy kolejno, zgodnie danymi w paszporcie:

 1. Numer paszportu (bez spacji)
 2. Datę wydania paszportu
 3. Datę upływu ważności paszportu

Wybieramy ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ, a następnie KONTYNUUJ.

Krok 7: Dane o pobycie i ubezpieczeniu

Uzupełniamy kolejno:

 1. Z rozwijanej listy wybieramy TRAVEL COMPANY (Uwaga! Dane Firmy Rosyjskiej, które będą potrzebne w punktach 2 do 5, prześlemy Uczestnikom danego wyjazdu na 35-30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeśli wizujecie w innym biurze, takie dane powinna Wam podać Wasza agencja.)
 2. Nazwę Firmy Rosyjskiej, wydającej dokumenty potrzebne do uzyskania wizy (zgodnie z otrzymanymi danymi)
 3. Adres Firmy Rosyjskiej (zgodnie z otrzymanymi danymi)
 4. Numer referencyjny Firmy Rosyjskiej (zgodnie z otrzymanymi danymi)
 5. Numer z voucheru, wystawionego przez Firmę Rosyjską (zgodnie z otrzymanymi danymi)
 6. Trasę poruszania się po terytorium Rosji: MOSKWA (Uwaga! Trasę uzupełniamy w języku polskim. W jednym polu można wpisać tylko jedno miejsce. W celu wprowadzenia następnego miejsca trzeba użyć przycisku „Dodaj”.)
 7. W pytaniu o polisę ubezpieczeniową na terenie Federacji Rosyjskiej wybieramy: YES 
 8. Podajemy szczegóły ubezpieczenia: SIGNAL IDUNA M518631
 9. Na pytanie „Czy wcześniej odwiedził(a) Pan/Pani Rosję”, odpowiadamy NO – nie / YES – tak (jeżeli wybraliście YES należy wpisać ilość pobytów i datę ostatniego wjazdu)

Wybieramy ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ, a następnie KONTYNUUJ.

Krok 8: Informacje kontaktowe

Uzupełniamy kolejno:

 1. Z listy rozwijanej wybieramy odpowiedź “Czy Pan/Pani posiada adres miejsca stałego zamieszkania?” YES – tak, NO – nie
 2. Adres zamieszkania
 3. Numer telefonu (OBOWIĄZKOWO)
 4. Z listy rozwijanej wybieramy odpowiedź “Czy Pan/Pani obecnie (studiuje) pracuje?” YES – tak / NO – nie (Uwaga! W przypadku statusu EMERYT/RENCISTA/BEZROBOTNY także wybieramy YES, wtedy w punktach 5-6 wpisujemy odpowiednio EMERYT/RENCISTA/BEZROBOTNY – zgodnie ze stanem faktycznym. Natomiast w punktach 7-8 powtarzamy informacje z punktów 2-3.)
 5. Nazwę pracodawcy/szkoły/uczelni
 6. Stanowisko pracy (lub wpisać UCZEŃ/STUDENT zgodnie ze stanem faktycznym)
 7. Adres pracodawcy/szkoły/uczelni
 8. Numer telefonu pracy/szkoły/uczelni
 9. Na pytanie o to, czy mamy wpisane dzieci lub krewnych w swoim paszporcie, odpowiadamy NO (dzieci poniżej 16 roku życia otrzymują swoje imienne wizy)
 10. Z listy rozwijanej wybieramy odpowiedź “Czy posiada Pan/i krewnych w Rosji?” YES – tak, NO – nie (Jeżeli wybraliście YES – podajemy informacje dotyczące stopnia pokrewieństwa. W każdym zestawie pól możemy wpisać dane tylko jednego krewnego. W celu wprowadzenia danych innych krewnych użyć przycisku „Dodaj”.)

Wybieramy ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ, a następnie KONTYNUUJ.

Krok 9: Data i miejsce złożenia wniosku

Wskazujemy, w której Ambasadzie Rosji lub Konsulacie zamierzamy otrzymać wizę. Odpowiednie Centrum Wizowe wybieramy w zależności od miejsca zamieszkania. Wybieramy ZACHOWAJ KOPIĘ ROBOCZĄ, a następnie KONTYNUUJ.

Krok 10: Sprawdzenie poprawności danych

W tym miejscu sprawdzamy poprawność wprowadzonych danych i poprawiamy ewentualne literówki etc. W razie wykrycia błędu cofamy się poprzez wciśnięcie SKORYGUJ i poprawiamy. Po sprawdzeniu poprawności danych klikamy ZACHOWAJ.

Krok 11: Drukowanie wniosku wizowego

Drukujemy wniosek dwustronnie (zgodnie z instrukcją). Wniosek należy podpisać własnoręcznie zgodnie z podpisem w paszporcie.

Wizy do Rosji - przewodnik krok po kroku - Drukowanie wizy

Wypełnienie elektronicznego formularza wizowego jest jedynie początkowym etapem procedury uzyskania wizy do Rosji. Celem otrzymania wizy należy przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty w placówce dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub Rosyjskim Centrum Wizowym, które zostały wskazane przy wypełnianiu elektronicznego formularza wizowego.

Choć wniosek wizowy nie wygląda specjalnie zachęcająco, warto go wypełnić i wybrać się na wycieczkę do niesamowitej Rosji!

close

Hej, zostań z nami na dłużej! Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o nowych postach raz w miesiącu!

Matimpex Travel

Cześć! Jesteśmy Matimpex Travel :) Od wielu lat specjalizujemy się w organizacji city breaków. Na blogu chcemy opowiadać Wam o naszych podróżach i miejscach, które warto odwiedzić. Oczywiście uwielbiamy weekendowe wypady, ale nie tylko!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *